Sayın Kart38.com Ziyaretçisi,

Türkçe yayın yapan “www.Kart38.com” internet sitesi (bundan böyle “internet sitesi” olarak anılacaktır) Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon San. Ve Tic. A.Ş. (bundan böyle “Kayseri Ulaşım A.Ş” olarak anılacaktır.)’ye ait olup, Kayseri Ulaşım A.Ş tarafından işletilmektedir. İnternet sitesinde yer alan her türlü görsel ve yazılı içerik, servis ve uygulamalar, Kayseri Ulaşım A.Ş ve işbirliği içerisinde olduğu kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanmaktadır. Site’nin ziyaret edilmesi ve/veya kullanılması ile internet sitesi aracılığıyla sunulan içerik ve hizmetlerden yararlanma sureti ile işbu “Gizlilik ve Güvenlik Politikası” kapsamında belirtilen hüküm ve şartlar kabul edilmektedir.

wwwKart38.com internet sitesinde kullanıcılardan temin edilen kişisel bilgiler (e-mail adresi, doğum tarihi vs.) servisin hizmet amacına yönelik olup, kullanıcılar bizzat aksini talep etmediği sürece üçüncü kişilerle hiç bir suretle paylaşılmaz.

İnternet sitemize girişi yapılan bilgilerin (özlük bilgileri, kredi kartı bilgileri, iletişim bilgileri ve kullancıya ait benzer tüm bilgilerin) güvenliği SSL sistemi ile korunmaktadır. İnternet sitesi üzerinden verilecek tüm içerik, hizmet ve ürünler için kullanıcılardan temin edilen bilgiler, ilgili servisin hizmet amacına yönelik olup, gizli olarak korunmaktadır. Söz konusu bilgiler, kullanıcıların onayı dışında ya da yasal bir yükümlülük altında bulunulmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum veya kuruluş ile paylaşılmayacaktır. Bu bilgilere yalnızca internet sistesi kullanıcılarının talep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde Kayseri Ulaşım A.Ş personeli ve işbirliği içerisinde olduğu kurum ve kuruluşların personeli tarafından ulaşılabilmektedir. Bu kapsamda internet sitesi kullanıcısı tarafından sağlanan bilgilerin doğru ve eksiksiz olması İnternet sitesinin kullanıcısının sorumluluğundadır. Eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgi beyanı sonucu, doğabilecek doğrudan ve/veya dolaylı, maddi ve/veya manevi, menfi ve/veya müspet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı Kayseri Ulaşım A.Ş’in hiçbir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. İnternet sitesi kullanıcısının yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermesi nedeniyle internet sitesinin herhangi bir zarara uğraması halinde bu zararı tazmin yükümlülüğü internet sitesinin kullanıcısına aittir. Bilgisayar korsanlığı yoluyla koruma sisteminin etkisiz bırakılması hallerinde doğacak maddi ve manevi zararlardan dolayı Kayseri Ulaşım A.Ş herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

İnternet sitesinde yer alan sayfa ekranları, bilgi, her türlü içerik, tema, uygulama ile materyallerin ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, Kayseri Ulaşım A.Ş ve işbirliği içerisinde olduğu kurum ve kuruluşlara aittir. Site ve Uygulama’nın içerdiği bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent ve/veya diğer tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları Kayseri Ulaşım A.Ş adına saklıdır. İnternet sitesinde yayınlanan yorum ve görüşler ile bunlarla birlikte sunulan isimlerin kullanım hakkı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda yer alan tüm malî ve bunlara bağlı haklar da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir telif ücretine tâbi olmaksızın daimi ve gayrikabili rücu surette münhasıran Kayseri Ulaşım A.Ş ve işbirliği içerisinde olduğu kurum ve kuruluşlara aittir. İnternet sitesinin içeriğindeki bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini, kullanıcıların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacağını, bölünmeyeceğini, süresinde, güvenli ve hatasız olacağını garanti etmez. İnternet sitesinde yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan ve/veya dolaylı, maddi ve/veya manevi, menfi ve/veya müspet zararlardan veyahut olası sair zarar ve masraflardan dolayı Kayseri Ulaşım A.Ş hiçbir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu kabul etmez.

Kayseri Ulaşım A.Ş, işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir.

Bu Gizlilik ve Güvenlik Politikası’nda yer almayan hususlarda İnternet Sitesi Kullanıcı Sözleşmesi hükümleri geçerli olacaktır. İleride söz konusu şartların okunmamış veya okunmakla birlikte bunlara uygun davranılmamış olunmasından kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin taleplerden Kayseri Ulaşım A.Ş’in, internet sitesindeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, Kayseri Ulaşım A.Ş’in yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.